Marskramer

Herpositionering Marskramer versus Blokker
Om de positie van Marskramer versus Blokker scherper te markeren, hebben we de positionering van Marskramer opnieuw neergezet. Hierbij startten we met een merksessie. Tijdens de merksessie zijn we op zoek gegaan naar het DNA van Marskramer. Wat maakt hen uniek, waar onderscheiden zij zich, over welke kernwaarden praten wij. Vanuit het ontwikkelde merkpaspoort, o.a. gebaseerd op meerdere interviews met personeel en klanten, werd gezocht naar de paradox. Het snijvak van twee onverenigbare tegenstellingen.

Hier vonden wij de merkbelofte. Dat huishouden een noodzakelijk kwaad is, is een algemeen geaccepteerd uitgangspunt. Niet iedereen heeft daar altijd zin in. Maar we zijn allemaal blij als ons huis lekker is opgeruimd.

Om dit te bereiken heb je de juiste spullen nodig. En daar komt Marskramer om de hoek. Want zij hebben die juiste spullen! En huishouden is uiteraard veel meer dan een opgeruimd huis. Het is ook de mooi gedekte tafel waaraan je je vrienden wilt ontvangen en de airfryer waarin je de frietjes bakt. Eigenlijk alles wat het in en rond je huis mooier en makkelijker maakt. Vanuit deze redenatie ontstond de campagne ‘Zó gedaan!’.