Dierenapotheek.nl

Concept, strategie en uitwerking voor de sociale kanalen Instagram en Facebook van Dierenapotheek.nl.
Dierenapotheek.nl is de online webshop op het gebied van diergeneesmiddelen, dierverzorgingsproducten, voedingssupplementen en dieetvoer voor de hond, kat, kleine dieren, paard en vogel

Om hen als webshop met verschillende merken zelf als merk online te positioneren kozen we voor een jonge, kleurrijke en herkenbare stijl. Deze stijl komt terug in verschillende uitingen op zowel Instagram als Facebook. De focus voor Dierenapotheek.nl lag op het creëren van betrokkenheid en het initiëren van interactie door middel van actiematige posts zoals wekelijkse- en maandelijkse aanbiedingen, informatieve posts in de vorm van kennisbank artikelen vol tips van de dierenarts (met verwijzing naar producten op de webshop) en inspiratie posts gecreëerd met eigen geschoten content. De typerende stijl wordt op alle sociale kanalen gebruikt waardoor er een grote herkenbaarheid bij de consument ontstaat.